Gravat

Vida i Existència

Gravat, Format mitjà, Paper

Present i Passat

Gravat, Format mitjà, Paper

Silenci i Substància

Gravat, Format mitjà, Paper

Món Paral·lel

Gravat, Format mitjà, Paper

Llum i Ombra

Gravat, Format mitjà, Paper

Cristall

Gravat, Paper, Gran Format

Incisió I

Gravat, Paper, Gran Format

Incisió II

Gravat, Paper, Gran Format

Onada

Gravat, Paper, Gran Format