2016 JAPÓ Festival d'Art Montcada

2016 JAPÓ Festival d'Art Montcada

El 5è Festival d'Art Montcada al Japó és a la ciutat de KOJIMA i engloba exposicions, concerts i activitats en espais històrics i emblemàtics de la comarca.