El deure en bé de tota la comunitat

Experiència personal sobre el voluntariat social al Japó
Article de Marta Montcada per a la revista RE nº68 octubre de 2011

Al Japó, el servei a la comunitat es comparteix entre els veïns de barris i pobles: en un centre o punt de reunió s’organitzen les tasques periòdiques que cal fer: la neteja de voreres i canals, recollida de brossa selectiva, trobades i entreteniment en les festes assenyalades, manteniment dels serveis i l’ordre, etc. També és el lloc on dirigir-se en cas de desgràcies naturals o situacions d’emergència (tot portant el material d’urgència a mà). Explico aquest fet perquè, al meu entendre, aquesta capacitat de servei i d’autoorganització, els proporciona una bona base per a ser més sensibles al voluntariat i constata que la societat i les famílies que la componen viuen de manera natural els seus deures en benefici de tota la comunitat.

D’aquesta manera, podem comprendre la ràpida capacitat de reacció davant de qualsevol incidència o accident. En situacions extremes com ara els efectes catastròfics dels terratrèmols i tifons –o els darrers sis mesos pels inenarrables desperfectes del gran tsunami– la xarxa de voluntariat en el país ha crescut exponencialment en diferents àmbits. Seria una tasca difícil fer-ne una llista completa, però cal remarcar que, en tots els casos, no aporta només  recursos materials i humans, sinó també una perfecta sincronia organitzativa per a treure’n el màxim rendiment en poc temps.

Els ajuntaments i governs de les prefectures han reunit voluntaris per a donacions, material i lliuraments, traductors i suport logístic. A més dels serveis d’emergència locals, innombrables persones s’han apropat per treballar en les tasques de desenrunament, neteja, salubritat, classificació i aprofitament de residus, repartiment de menjar, ubicació provisional de les famílies… Així com iniciatives personals originals i espontànies que han engrescat altres persones a col·laborar desinteressadament, o empreses que han ofert el seu treball, i nombrosos actes benèfics amb concerts, exposicions, els beneficis dels quals són destinats íntegrament a les víctimes.

Alhora, pàgines web creades a partir de la plataforma de coneguts programes de ràdio i televisió, associacions o les mateixes xarxes socials, són un punt d’informació per al voluntariat per a distribuir i canalitzar l’ajuda. En les pàgines web podem trobar una actitud molt positiva enfocada al redreçament i suport a través del voluntariat social: «Punt d’ajuda i trobada», «Som-hi!», «Ens mantenim ferms», «Com vivim i com repensar la nostra vida», «Les coses que podem fer, les posem en pràctica», «Farem el millor que podrem», demostren que el voluntariat va més enllà del simple suport material: hi ha una voluntat d’ajut psicològic, atenció a les famílies trencades per retornar l’ànim de viure, creació de zones d’esbarjo, donació de «llibres i abraçades» per a crear biblioteques, etc. En l’àmbit oficial –i també en el dels particulars–, s’han ofert allotjaments i escoles gratuïtes a famílies afectades: una nova oportunitat «de començar» en una altra comarca.

ThePass
Els japonesos també es bolquen a l’estranger per ajudar els països que han sofert accidents semblants participant ràpidament i amb eficàcia. O en projectes en permanent evolució que envien personalment l'ajuda a paisos amb mancances: per exemple la Fundació Mitai, dedicada als nens de les zones rurals de Paraguay. La seva representant, Dra Yoko Fujikake, i tot un estol de col·laboradors organitzen actes culturals i festivals benèfics al Japó, on tinc la joia de participar amb la meva obra.

Continuant amb els nens com a protagonistes, amb una llarga i gran tasca pedagògica i artística al darrera, la professora Keiko Yoneyama coordina a Kioto les exposicions internacionals de "Chidrens Art-The Pass". És un treball voluntari que ha esdevingut "la seva vocació", recolzat per molts altres professors i invitant cada any escoles de tot el món a exposar fent intercanvi de dibuixos, pintures i tradicions, sempre amb el tema de la "Pau Mundial".

Altres casos particulars de japonesos dignes d’esment són persones com el professor Tetsu Nakamura, que des de fa vint-i-cinc anys treballa a l’Afganistan, no tan sols com a metge sinó construint canals, un autèntic treball d’enginyeria per a la conducció de l’aigua de les muntanyes als camps, per proveir l’agricultura i fer possible la supervivència del poble en situacions dramàtiques.

Per últim m’agradaria remarcar i felicitar els «Herois de Fukushima», un grup de persones que, pel seu valor, exemple i compromís en circumstàncies extraordinàries i difícils, se’ls ha lliurat recentment el premi 2011 Príncep d’Astúries de la Concòrdia. I augurar que, el dia 2 d’octubre a Tòquio, la celebració del Dia dels voluntaris (HandsOn/Day of Service) sigui tot un èxit.

Marta Montcada. Resident temporal al Japó durant el gran Tsunami de març de 2011